OBB - logo OBB - střechy a střešní krytiny

Pro Vaši střechu to nejlepší

Izolace a zateplení střechy BramacTherm

Systém nadkrokevní tepelné izolace střechy BramacTherm

Jen taková skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebně fyzikální požadavky s ohledem na ochranu tepla a zároveň vylučuje nežádoucí následky kondenzace vodní páry, zajišťuje příjemnou pohodu bydlení a zároveň minimalizuje náklady na teplo a je trvale funkční.

Všechny tyto požadavky mohou být splněny kvalitním tepelným izolantem z kvalitní polyisokyanurátové pěny na bázi polyuretanu (PIR) - BramacTherm.

Tento tepelně izolační materiál je pokládán celoplošně seshora na střešní krokve. Tím se zabrání vzniku tepelných mostů přes krokve, které vedou ke ztrátě tepla a izolace střechy je tak plně funkční.

 

BramacTherm Pro
BramacTherm Pro
BramacTherm Kompakt
BramacTherm Kompakt
BramacTherm Top
BramacTherm Top

BramacTherm Floor

BramacTherm Floor

 

 

 

 

 

 

Servisní posouzení

Pro BramacTherm nabízí firma Bramac zdarma servisní posouzení zateplení střechy. Výsledkem bude prokázána dostatečná tepelná ochrana a ochrana před kondenzací zadané střešní skladby, jakož i posouzení nezbytného připevnění tepelné izolace střechy (typ, počet a rozteče systémových vrutů BramacTherm). 

Servisní posouzení tepelné ochrany a vlhkosti

Servisní posouzení připevňovacích vrutů BramacTherm

 

Ceník Bramac a prospekty Bramactherm

 ceník Bramac      katalog Bramactherm      technické informace Bramactherm

Související odkazy

 

Předchozí stránka: Izolace Puren
Další stránka: BramacTherm Pro - nadkrokevní izolace

Informujte se

Co vše jsme Vám schopni nabídnout?
Rádi s Vámi probereme veškeré možnosti.
Kontaktujte nás.