OBB - logo OBB - střechy a střešní krytiny

Pro Vaši střechu to nejlepší

Střecha ...

4. srpen 2014

Střecha je stavební konstrukce chránící stavbu proti povětrnostním vlivům. Střecha se skládá z nosné konstrukce a střešní krytiny. Jako příklad nosné konstrukce lze uvést krov. Střechy rozdělujeme na ploché a šikmé, popř. zateplené a nezateplené. Celkové provedení střešního pláště a jeho tvaru závisí do určité míry na klimatických podmínkách. Střechy ploché můžeme nalézt v tropických a subtropických oblastech. Naopak v chladných oblastech se více setkáváme se střechami šikmými.

Střecha

 Jak již bylo zmíněno výše, mezi hlavní funkce střechy patří ochránění prostoru pod sebou před povětrnostními vlivy (např. slunečním zářením, deštěm apod.). Dle typu prostoru, jež střechy kryje, existují různé požadavky. V zásadě se jedná o uzavřený vnitřní prostor, např. veřejná budova. Hovoříme pak o zateplené střeše. Nebo pak jde o prostor otevřený (přístřešek či nástupiště) a pak mluvíme o střeše nezateplené. Všechny střechy musí odvádět vodu s horní části stavební konstrukce a zabránit jejímu hromadění, což by mohlo postupné vést k poškození stavby v důsledku jejího zatékání.

 

V současné době jsou na střechy kladeny velmi vysoké funkční a estetické požadavky. Střešní konstrukce musí být izolována, aby mohla poskytovat ochranu vůči povětrnostním vlivům. Jde zejména o izolaci tepelnou a vodotěsnost. Střešní krytina bývá doplněna samostatnou vodotěsnou vrstvou v podobě asfaltového pásu či fólie. Šikmé střechy a k nim zvolené krytiny musí velmi dobře odvádět vodu (sníh). U plochých střech je nutno věnovat velkou pozornost vodotěsnosti a odvodňování . Izolační vlastnosti patří rovněž k důležitým vlastnostem střechy. V mírném podnebním pásu plní střecha zákl. funkce z hlediska izolace tyto: v zimním období zabraňuje v prochladnutí budovy, naopak v letním období brání jejímu přehřívání. Pokud je střecha špatně izolována, tak dochází k největšímu úniku tepla.

 

Tepelná izolace jednoplášťových šikmých střech se realizuje v rámci krovu. Mezi nejběžnější tepelně izolační materiály bezpochyby patří minerální vlna a polystyren. U šikmých střech při realizaci zateplení v úrovni stropu je potřeba jen malé množství odborných znalostí a může být tak prováděna svépomocí. Zejména pak u rekreačních staveb. Při rekonstrukci již existujících šikmých střech s izolací v úrovni stropu pod nevytápěnou oblastí je zapotřebí docílit celkové tloušťky tepelně izolačních vrstev v rozmezí 150 – 350 mm. Pokud již existuje izolace (umístěna mezi dřevěným stropními rámy) je nutné přidat druhou a v mnohých případech i třetí vrstvu nad tyto trámy. V případech, kdy stávající izolace vykazuje závady (diskutabilní technické parametry, spáry či netěsné osazení) je potřeba odstranění stávající izolace a její nahrazení izolací novou.

 

Ploché střechy mohou také sloužit jako prostor pro pohyb k pohybu osob. Může se jednat o střechy garáží či obchodních center.

 

 

 

Předchozí stránka: Střechy a střešní krytiny
Další stránka: Produkty

Informujte se

Co vše jsme Vám schopni nabídnout?
Rádi s Vámi probereme veškeré možnosti.
Kontaktujte nás.