OBB - logo OBB - střechy a střešní krytiny

Pro Vaši střechu to nejlepší

Operační program EU

1. únor 2017

 

Společnost OBB stavební materiály, spol. s r.o. i nadále úspěšně realizuje projekt s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004155 a názvem Zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti OBB stavební materiály, spol. s r.o. Naši zaměstnanci se již zdokonalili v měkkých a manažerských dovednostech např. v kurzu Řešení stížností a reklamací, Hodnocení zaměstnanců, Komunikace v obtížných situacích ad. Dále proběhly kurzy z aktivity Technické a jiné odborné vzdělávání, např. kurz Moderní materiály a technologie ve stavebnictví, Střešní fasády a systémy, Vady a poruchy staveb ad. Naši vybraní zaměstnanci se v rámci projektu ještě zúčastní kurzů z aktivity Obecné IT a Účetní, ekonomické a právní kurzy.

 

 

Předchozí stránka: Střechy a střešní krytiny
Další stránka: Produkty

Informujte se

Co vše jsme Vám schopni nabídnout?
Rádi s Vámi probereme veškeré možnosti.
Kontaktujte nás.