OBB - logo OBB - střechy a střešní krytiny

Pro Vaši střechu to nejlepší

Operační program EU

1. únor 2017

Společnost OBB stavební materiály, spol. s r.o. od 1. 2. 2017 do 30. 9. 2017 realizuje projekt s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004155 a názvem Zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti OBB stavební materiály, spol. s r.o.
Cílem projektu je prostřednictvím plánovaných vzdělávacích aktivit zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti OBB stavební materiály, a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
V rámci projektu jsou pořádány kurzy ze všech oblastí vzdělávání. V projektu bude proškoleno celkem 28 zaměstnanců, kteří si prohloubí odborné znalosti a následně využijí získané poznatky ve své denní praxi.
Projekt je financován Evropskou Unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 

Předchozí stránka: Střechy a střešní krytiny
Další stránka: Produkty

Ceník

Stáhněte si aktuální ceník
 ceník OBB (233,55 kB)

Další ceníky najdete v sekci Ke stažení.

 

Informujte se

Co vše jsme Vám schopni nabídnout?
Rádi s Vámi probereme veškeré možnosti.
Kontaktujte nás.