OBB - logo OBB - střechy a střešní krytiny

Pro Vaši střechu to nejlepší

Jaký je rozdíl mezi parozábranou a difúzní fólií?

Parozábrana je vždy umístěna pod tepelnou izolací nebo mezi tepelnou izolací a zabraňuje proniknutí teplého vzduchu z interiéru do ochlazovaných částí tepelné izolace. Umisťuje se pod krokvemi vodorovně s okapem a je vyvedena na stěnu. Spoje, prostupy a přesahy parozábrany musí být slepeny páskou k tomuto účelu určenou tak, aby byla zaručena parotěsnost.

Pojistná hydroizolace (difúzní fólie) umožňuje prostup vlhkosti z interiéru do provětrávané mezery od okapu k hřebeni a zabraňuje případnému zatečení vody do tepelných izolací při poruše krytiny nebo při kondenzaci vzdušné vlhkosti pod krytinou.

Kontaktní fólie na izolaci – je fólie, která je určena k položení přímo na izolaci (ne bednění).

Kontaktní fólie na bednění – fólie, která je určena k položení přímo na celoplošné bednění či izolaci.

Nekontaktní fólie – fólie na latě, která nesmí být v přímém kontaktu s bedněním či izolací.

Související odkazy

Další otázky na které známe odpovědi

Informujte se

Co vše jsme Vám schopni nabídnout?
Rádi s Vámi probereme veškeré možnosti.
Kontaktujte nás.