OBB - logo OBB - střechy a střešní krytiny

Pro Vaši střechu to nejlepší

Musím použít sněhové zábrany a měly by být v celé ploše střechy?

Dle současných norem České Republice není povinnost umístit na střechu sněhové zábrany. Nicméně důležitou funkcí, kterou střešní krytina, respektive střecha, musí splňovat v zimním období, je bezpečnost osob, které stavbu užívají nebo se pohybují v její bezprostřední blízkosti. Sníh na střeše je sice určitým nebezpečím z hlediska statiky, při dobrém dimenzování konstrukce ale v tomto směru většinou nehrozí u šikmých střech zásadní problémy. Naopak, homogenní vrstva sněhu na střeše může dokonce působit jako kvalitní zateplení a snížit tak v zimním období tepelné ztráty vašeho domu. Pokud ale dojde z důvodu tání, nebo kvůli přitížení novým sněhem k uvolnění velké části sněhové desky, hrozí v bezprostředním okolí domu nějaká tragédie. Není asi nutné popisovat, co způsobí pád několika desítek kilogramů ledu z výšky 5 nebo 7 metrů kolemjdoucímu člověku nebo zaparkovanému automobilu. Posuny těžkých sněhových mas po střeše ale dokáží napáchat také velké škody na samotné střešní krytině a na konstrukci střechy. Mohou strhnout různé vikýře, antény nebo odvětrání prostupující střechou, poškodit komíny, okapy, polámat tašky v úžlabí atd. Oprava střechy plné sněhu v zimním období je potom často zásahem na hranici proveditelnosti. Z toho důvodu je rozhodně vhodné sníh na střeše udržet, zabránit jeho samovolnému pádu a nechat jej postupně slehnout a odtávat. Podmínkou je samozřejmě provedení kvalitní pojistné hydroizolace přesně podle pravidel výrobce střešní krytiny a použitých folií.

Častou chybou bývá umístění protisněhových tašek či háků ve dvou řadách u okapu. To ovšem může napáchat více škody než užitku. V zásadě platí, že protisněhové tašky nebo háky musí být rozmístěny po celé ploše střechy, aby se sníh nemohl „rozjet“ od hřebene. V takovém případě většinou zábrana dole u okapu nejenže nedokáže „lavinu“ zadržet před pádem dolů, ale může způsobit poškození střešní krytiny a okapu.

Další otázky na které známe odpovědi

Informujte se

Co vše jsme Vám schopni nabídnout?
Rádi s Vámi probereme veškeré možnosti.
Kontaktujte nás.