OBB - logo OBB - střechy a střešní krytiny

Pro Vaši střechu to nejlepší

Těsné a vodotěsné podstřeší, bezpečný a minimální sklon střechy.

Tyto pojmy vycházejí z platných předpisů České Republiky, zvláště ČSN 73 1901 a „Pravidel pro navrhování a provádění střech“.

Bezpečný sklon

Bezpečný sklon je optimální pro položení krytiny bez speciálních opatření.

Minimální sklon

Minimální sklon je mezní hodnota, od které je možné střešní krytinu použít, pak je ale nutno dodržet všechna předepsaná opatření.

Výrobce vždy uvádí tyto údaje a podmínky použití tašky v jiném než bezpečném sklonu. Dodržení těchto podmínek je bezpodmínečně závazné pro uznání záruky a případné reklamace.

Těsné podstřeší

Těsným podstřeším se rozumí použití celoplošného bednění a příslušné hydroizolace (nejčastěji obyčejná lepenka případně kontaktní fólie s přelepenými spoji).

Vodotěsné podstřeší

Vodotěsným podstřeším se rozumí použití celoplošného bednění a příslušné hydroizolace (nejčastěji asfaltové pás, nebo speciální kontaktní fólie s přelepenými spoji).

Další otázky na které známe odpovědi

Informujte se

Co vše jsme Vám schopni nabídnout?
Rádi s Vámi probereme veškeré možnosti.
Kontaktujte nás.