OBB - logo OBB - střechy a střešní krytiny

Pro Vaši střechu to nejlepší

Tondach: pálené tašky Tondach

tondach_logo.gif, 5 kB Přírodní vlastnosti pálené tašky Tondach

Komplexní řešení pro nové stavby a rekonstrukce.

Tondach jako jediný výrobce pálených tašek v ČR vyrábí široký sortiment pálených střešních tašek s 33letou zárukou, navíc  Tondach vyrábí a dodává komplexní střešní systém.

Ekologie a zdravé životní prostředí

tondach.jpg, 12 kB Pálené tašky Tondach se vyrábí z čistě přírodních materiálů (hlíny, jílů, vody) za působení ohně. Neobsahují žádné škodliviny či přísady. Při výrobě se používá ekologických postupů (včetně paliv), které neškodí ovzduší. Dá se snadno recyklovat. Pálený střep má vysoký tepelný odpor, vynikající akumulační vlastnosti a příznivý součinitel prostupu vodních par – taška tzv. „dýchá“. Proto při použití krytiny Tondach na střeše vytváří příjemné mikroklima bez tvorby plísní a mikrobů, zvláště při současném využívání podkroví.

Široký sortiment

Tvárnost hlíny umožňuje Tondach u vyrábět velmi širokou různorodou škálu modelů různých tvarů a ozdobných doplňků, kterými je možné vytvořit z každé střechy jedinečný originál.
Proto si můžete vybrat právě ten ten tvar pálené tašky Tondach, který Vám nejvíce vyhovuje. Nejoblíběnějšími produkty Tondach jsou například Tondach Stodo 12, Tondach Hranice 11
Tondach Samba 11, nebo Tondach Bobrovka režná.

Barevnosti střešních tašek tondach

Přímo výpalem hlíny se získává přírodní cihlová červeň, která není (na rozdíl od jiných druhů výrobků) ničím přibarvována – tzv. režná taška. Na lince Tondach se nanášejí jílové kalů s různým obsahem kysličníků kovů a křemičitých přísad na vysušenou tašku Tondach a následným výpalem vzniká široká škála barevných možností – engob a glazur. Toto zušlechtění povrchu přírodní cestou (natavení přírodních materiálů na cihelný střep) je staletími prověřené. Barvy jsou neměnné, trvalé, a dlouhodobě odolávají působení pří rodních vlivů. Díky tomu se dá architektonicky sladit každá střecha Tondach s danným prostředím.

Kontrola kvality Tondach

tondach33let.gif, 9 kB V průběhu celé výroby Tondach provádí kontrolu kvality – od těžby hlíny až po expedici výrobků. Přísné testování a zkoušení ukazuje, že tašky vyhoví přísným měřítkům nejen ČSN norem, ale i norem evropských, ČSN EN 1304 - Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Definice a specifikace. Ve všech zkouškových parametrech vysoce překračují normové hodnoty. Všechny výrobky jsou certifikovány TZUS Praha, zkoušky se provádí i v MPA Drážďany a Vídni. V současné době má Tondach zaveden a udržován systém jakosti ČSN EN ISO 9001.

Ceník Tondach

Sortiment pálené střešní krytiny Tondach

Hranice 11
Taška drážková posuvná. Konstrukce drážek umožňuje kladení na střešní latě o roztečích 340 – 400 mm. Boční drážky a vodní drážka v hlavové části zvyšuje těsnost krytiny proti extrémním klimatickým podmínkám.
Francouzská 14
S dvojitým a zvlášť hlubokým hlavovým a bočním drážkováním dosahuje bezpečné a pevné spojení krytiny zvlášť proti bouřkovým dešťům. Má živě působící strukturu povrchu se zesíleným středem a okrajem.
Brněnka 14
Dvojitým drážkováním v boku a vodní drážkou v hlavové části zaručuje spolehlivé a pevné spojení odolné vůči extrémním klimatickým podmínkám s posunem při pokládce až o 60 mm.
Jirčanka 13
Ražená drážková taška se spojitým systémem drážek v hlavové i boční části, který poskytuje krytině vynikající ochranu proti povětrnostním vlivům.
Stodo 12
Hospodárná velkoplošná taška moderního tvaru. Vytváří při položení klidnou elegantní strukturu střechy s důrazem na horizontální linie.
Srdcovka 11
Ražená drážková taška, která se vyznačuje hlubokými drážkami v hlavové i boční části. Ornament na líci tvoří tašku velmi zvláštní a atraktivní.
Bobrovka
Taška patřící k historicky nejstarším a nejvýznamnějším krytinám. Jedná se o hladkou střešní krytinu, která se dá pokládat na tzv. husté či řídké laťování (tj. šupinové či korunové krytí).
Prejz
Taška Prejz se skládá ze dvou dílů - spodního háku (korýtka) a vrchní prejzy (kůrky). Dovoluje vyskládat i komplikované oblé tvary (volské oko, kužel). Velmi vhodná pro rekostrukce střech památkově chráněných objektů.
Pražský prejz
Prejzová krytina se skládá ze dvou dílů - spodního háku (korýtka) a vrchní prejzy (kůrky). Tento prejz je možné pokrývat také na sucho a připevňovat mechanicky.
Francouzská 12
S dvojitým a zvlášť hlubokým hlavovým a bočním drážkováním zabezpečuje pevné spojení krytiny odolné zejména proti bouřkovým dešťum, vířivému sněhu a prachu.
Románská 12
Spojuje v jedné tašce přednosti drážkových plochých pánví s výrazným vysoko klenutým kónickým profilem. Taška svou strukturou navozuje eleganci antických stavebních stylů a uplatňuje se na moderní i historické střeše.
Falcovka 11
Ražená drážková taška klasického tvaru vzniklého v 19. století. Hluboké drážky v hlavové i boční části zvyšují těsnost krytiny a dají se proto používat i v extrémně náročných klimatických podmínek.
Polka 13
Svým dvojitým drážkováním v boku a vodní drážkou v hlavové části zaručuje spolehlivé a pevné spojení odolné vůči extrémním klimatickým podmínkám s posunem při pokládce až o 50 mm.
Samba11
Posuvná drážková taška se spojitým systémem drážek v hlavové i boční části, který poskytuje krytině vynikající vlastnosti k ochraně objektů proti povětrnostním vlivům, se může klást v poměrně nízkých sklonech
Figaro 11
Figaro je hospodárná velkoplošná posuvná taška moderního tvaru. Vytváří při položení klidnou rovnou hladkou strukturu odlišující se od ostatních typů tašek.

Informujte se

Co vše jsme Vám schopni nabídnout?
Rádi s Vámi probereme veškeré možnosti.
Kontaktujte nás.