OBB - logo OBB - střechy a střešní krytiny

Pro Vaši střechu to nejlepší

Solární panely a kolektory Bramac do krytiny

Solární panely - princip funkce

Princip funkce solárního panely

Solární panely jsou zařízení přeměňující sluneční záření v tepelnou, případně elektrickou energii, a umožňující její následné jednodušší použití a skladování.

Solární termální systém Bramac pro ohřev vody absorbuje sluneční záření kolektorovou plochou. Tepelná energie získána solárním kolektorem následně ohřívá směs vody a nemrznoucí přísady. Cirkulující směs pak ohřívá přes výměník tepla vodu v zásobníku a vrací se zpět do kolektoru.

Přednosti solárních panelů

 • Jednoduchá a rychlá montáž, rozměry kolektoru jsou přizpůsobeny krytině Bramac - žádné řezání tašek.
 • Bez dodatečného oplechování.
 • Výrazná úspora energie: s pouhými 1,5–2 m2 solárního kolektoru Bramac na osobu můžete pokrýt až 70 % roční potřeby teplé vody.
 • Ekologický zdroj energie: s kolektorem BSK 8 můžete ušetřit ročně až 500 m3 zemního plynu - 5 300 kWh.
 • Možnost získat státní dotace.
 • Spokojenost díky perfektnímu zpracování a pěknému vzhledu - kolektor se osazuje do krytiny.
 • Kolektor se standardně dodává současně s krytinou.
 • Vhodný také pro stávající střechy, použitelný i pro jiné typy střešních krytin.
 • 15-letá záruka na funkčnost střešního systému se vztahuje také na solární kolektory.

Typy solárních panelů Bramac

Typy solárních panelů Bramac

BSK 4 = solární kolektor 4,1 m2

 • Vnější rozměry: 2,36×2,38 m
 • Hmotnost: 120 kg
 • Objem náplně absorbéru
 • (včetně připojovacího potrubí): 3,7 l
 • Sklon střechy: 20–80 °

BSK 6 = solární kolektor BRAMAC 6,1 m2

 • Vnější rozměry: 3,26×2,38 m
 • Váha: 180 kg
 • Objem náplně absorbéru
 • (včetně připojovacího potrubí): 5,4 l
 • Sklon střechy: 20–80°

BSK 8 = solární kolektor BRAMAC 8,1 m2

 • Vnější rozměry: 4,31×2,38 m
 • Váha: 240 kg
 • Objem náplně absorbéru
 • (včetně připojovacího potrubí): 7,1 l
 • Sklon střechy: 20–80°

BSK 10 = solární kolektor BRAMAC 10,1 m2

 • Vnější rozměry: 5,36×2,38 m
 • Váha: 300 kg
 • Objem náplně absorbéru
 • (včetně připojovacího potrubí): 8,8 l
 • Sklon střechy: 20–80°

Technické údaje

Absorbér měděný plech 0,2 mm; měděné trubičky 8 × 0,5 mm
Povrch absorbéru vysoce selektivní vakuově nanášená vrstva
Absorbivita ≥ 95%
Emisivita ≤ 5%
Krycí rám hliník 0,8 mm s povrchovou úpravou
Barva (krycího rámu) šedohnědá RAL 8019
Sklo solární bezpečnostní sklo 4 mm, tvrzené, s nízkým obsahem železa
Izolace minerální vata neuvolňující plyny tl. 50 mm
Připojení flexibilní nerezové trubky, 60 cm dlouhé,
  opatřené tepelnou izolací, šroubení 3/4'
Max. účinnost 81 %
Oblast použití - příprava teplé vody
  - podpora vytápění
  - ohřev vody v bazénu
Vhodné pro různé druhy střešní krytiny
Těsnění EPDM - odolný vůči UV záření a nízkým a vysokým teplotám
Doporučený průtok High Flow 35–40 l/m2 h, Low Flow 12–15 l/m2 h
Hadice pro zasunutí teplotního čidla vnitřní prům. 6 mm, odolná vůči vysokým teplotám, teplotní čidlo zasunout nejméně 540 mm
Požadovaná nemrznoucí směs doporučený podíl glykolu 40 % (nesmí klesnout pod 35 %)
  doporučená pH 8 (nesmí klesnout pod 6,5)
   
Řez solárním kolektorem Horní napojení solárního kolektoru na krytinu Boční napojení solárního kolektoru Spodní napojení solárního kolektoru

Volba optimální velikosti plochy solárního kolektoru

Slunce vyzařuje na Zemi každý den obrovské množství energie jehož intenzita je až 1360 W/m2. Při průchodu záření zemskou atmosférou probíhá řada komplikovaných dějů. Při jasné, bezmračné obloze dopadá největší část záření na Zemi, aniž by měnilo směr. Toto přímé záření má intenzitu v našich podmínkách cca 600 - 1000 W/m2. Při zamračené obloze dochází k rozptylu přímého záření v mracích a na částečkách v atmosféře a na zemský povrch pak dopadá tzv. difuzní (rozptýlené) záření. Intenzita tohoto difuzního záření se pohybuje v rozmezí cca a 40 - 200 W/m2.

Dimenzování plochy solárního kolektoru je závislé na:

 • lokalitě, v níž se objekt nachází
 • orientaci střešní roviny ke světovým stranám
 • střešním sklonu
 • spotřebě tepla na vytápění (platí pouze pro solární přitápění)
 • spotřebě teplé vody
 • požadovaném stupni pokrytí potřeby energie solární energií

Orientační zásady pro dimenzování solárního kolektoru

Graf pro přibližné stanovení potřebné plochy kolektoru Orientační hodnoty pro dimenzování - teplá voda

Solární příprava teplé vody

1–2 m2 plochy kolektoru na osobu, objem zásobníku teplé vody 50–100 l/ m2 plochy kolektoru. Bramac doporučuje 1,5 m2 plochy kolektoru na osobu.

BRAMAC TIP:

V případě zájmu Vám vypracujme předběžný návrh solárního systému a pomocí počítačové simulace vám zjistíme podíl pokrytí potřeby energie navrženým solárním systémem. Průměrná denní spotřeba teplé vody v litrech na osobu:

Nízká   30–40
Střední   50–60
Vysoká  70–100

Velikost bojleru

 • Velikost bojleru se stanovuje přibližně podle následujících pravidel:
 • pro rodinný dům: 2-násobek průměrné denní spotřeby teplé vody
 • pro bytový dům: 1,5-násobek průměrné denní spotřeby teplé vody nebo cca 50–100 l/m2 plochy kolektoru

Solární přitápění

Pomocí solárních kolektorů lze nejlépe využívat solární přitápění v tzv. nízkoenergetických domech. Použití nízkoteplotních vytápěcích systémů, jako podlahové nebo stěnové vytápění, je pro provoz solární soustavy zvlášť vhodné. Za nízkoenergetické domy jsou označovány objekty s roční spotřebou energie na vytápění maximálně 50 kWh/m2.

Při dimenzování mají rozhodující význam následující faktory:

 • tepelné ztráty objektu (ty jsou závislé především na zateplení objektu, kvalitě oken atd.)
 • chování uživatelů objektu (tepelné ztráty větráním)
 • pasivní solární zisky (zimní zahrady, podíl okenních ploch)

Používá se zhruba 1–2 m2 plochy kolektoru na 10 m2 vytápěné obytné plochy navíc k potřebě kolektorové plochy pro přípravu teplé vody. Solární systémy pro rodinné domy mají zpravidla kolektorovou plochu do 20 m2. Při větších instalacích je třeba zvážit přínos solární instalace z ekonomického hlediska a vyřešit ukládání přebytků energie v letních měsících.

Protože se jedná o složité zařízení, doporučujme nechat zpracovat projekt solárního systému odbornou firmou.

Přehřívání solární soustavy v období přebytků sluneční energie lze řešit těmito způsoby:

 • správným návrhem solární soustavy (velikost bojleru nebo akumulačního zásobníku)
 • ohřevem vody v bazénu (veškeré přebytky energie je možné řešit ohřevem bazénu)
 • ochlazováním systému přes kolektor v nočních hodinách (vyžaduje správné nastavení regulace)
 • provozem podlahového vytápění i v době přebytků sluneční energie (např. v koupelně)

Související odkazy

Ceník Bramac

 Bramac ceník (6,73 MB)

Předchozí stránka: Roto
Další stránka: NEW–THERM SYSTEM fasádní tepelně izolační systém

Informujte se

Co vše jsme Vám schopni nabídnout?
Rádi s Vámi probereme veškeré možnosti.
Kontaktujte nás.