BramacTherm - nadkrokevní izolace


Jen taková skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebně fyzikální požadavky s ohledem na ochranu tepla a zároveň vylučuje nežádoucí následky kondenzace vodní páry, zajišťuje příjemnou pohodu bydlení a zároveň minimalizuje náklady na teplo a je trvale funkční.

Všechny tyto požadavky mohou být splněny kvalitním tepelným izolantem z kvalitní polyisokyanurátové pěny na bázi polyuretanu (PIR) - BramacTherm.

Tento tepelně izolační materiál je pokládán celoplošně seshora na střešní krokve. Tím se zabrání vzniku tepelných mostů přes krokve, které vedou ke ztrátě tepla a izolace střechy je tak plně funkční.


BramacTherm Pro

Tepelně izolační prvek pro novostavby pro zvýšení tepelného odporu navržené mezikrokevní tepelné izolace střechy bez použití vyšších krokví nebo bez dodatečné podkrokevní vrstvy, která by byla na úkor využitelného prostoru interiéru. Při použití tepelně izolačních desek BramacTherm Pro v kombinaci s mezikrokevní izolací je nutné použití kvalitní parotěsné fólie. BramacTherm Pro je možné použít také při rekonstrukcích střech, pokud je zajištěna dostatečná parotěsnost/vzduchotěsnost stávající konstrukční skladby. 

Výhody produktu

 • může doplnit stávající mezikrokevní tepelnou izolaci
 • lepší tepelně-izolační vlastnosti než minerální vlna
 • výrazně lehčí než dřevovláknité desky
 • pokládka bez tepelných mostů
 • pojistná hydroizolace slepením integrovaných samolepicích proužků zajišťuje větrotěsnost
 • natištěný rastr jako pomůcka při řezání
 • pochůznost (platí při vzdálenosti krokví max. 1,0 m po vzájemném sesazení desek na pero a drážku)
 • nahrazuje dřevěné bednění
 • nahrazuje nákladné zvyšování krokví
 • výrazně zvyšuje hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukce s mezikrokevní tepelnou izolací

BramacTherm Kompakt

Tepelně izolační prvek s difuzní fólií využitelný především při rekonstrukci střech pro zvýšení tepelného odporu střešní konstrukce. Pomocí tepelně-izolačních desek BramacTherm Kompakt lze provést zateplení střechy s mezikrokevní izolací bez dodatečného navyšování krokví nebo bez dodatečné podkrokevní vrstvy, která by byla na úkor využitelného prostoru interiéru. Při použití tepelně-izolačních desek BramacTherm Kompakt je nutné zajistit vzduchotěsnost konstrukce (např. položením fólie Bramac Uni 2S pod tepelně izolační desky).

Výhody produktu

 • může doplnit stávající mezikrokevní tepelnou izolaci nebo může být použit samostatně (bez mezikrokevní izolace)
 • lepší tepelně-izolační vlastnosti než minerální vlna
 • výrazně lehčí než dřevovláknité desky
 • pokládka bez tepelných mostů
 • pojistná hydroizolace slepením integrovaných samolepicích proužků zajišťuje větrotěsnost
 • natištěný rastr jako pomůcka při řezání
 • pochůznost
 • nahrazuje nákladné zvyšování krokví
 • díky difúzní schopnosti může být vlhkost odvedena z konstrukce ven

BramacTherm Top

Vysoce efektivní tepelně-izolační prvek využitelný především u novostaveb buď bez použití mezikrokevní izolace a zachování pohledové konstrukce krovu v interiéru nebo jako doplněk mezikrokevní izolace střechy. Při použití tepelně izolačních desek BramcTherm Top je nutné použití kvalitní parotěsné fólie - např. Bramac Membran 100 2S.

Výhody produktu

 • může doplnit stávající mezikrokevní tepelnou izolaci
 • lepší tepelně-izolační vlastnosti než minerální vlna
 • výrazně lehčí než dřevovlánité desky
 • pokládka bez tepelných mostů
 • slepená pojistná hydroizolace a větrotěsnost zajištěna integrovanými samolepicími proužky
 • natištěný rastr jako pomůcka při řezání
 • nahrazuje dřevěné bednění
 • nahrazuje nákladné zvětšování výšky krokví
 • výrazně zvyšuje hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukce s mezikrokevní tepelnou izolací

BramacTherm Floor

Tepelně izolační prvek na bázi BramacTherm Top (deska PIR oboustranně opatřena hliníkovou fólií) určený pro zateplení stropní konstrukce nad vytápěným prostorem (především půdní prostory). Díky shora nakašírované dřevotřískové vodoodolné desce o tloušťce 13 mm získáme pochozí plochu bez vytvoření tepelných mostů. Při použití tepelně izolačních desek BramacTherm Floor je nutné aplikovat kvalitní parotěsnou fólii, např. Bramac Membran 100 2S.

Výhody produktu

 • výrazně lepší tepelně izolační vlastnosti než minerální vlna
 • vytvoření pochozí plochy v půdním prostoru
 • jednoduchá montáž (desky se nekotví, jen se slepuje pero/drážka v dřevotřískové desce)
 • malý součitnitel tepelné vodivosti umožňuje konstrukci s minimální tloušťkou tepelného izolantu

Servisní posouzení

Pro BramacTherm nabízí firma BRAMAC zdarma servisní posouzení zateplení střechy. Výsledkem bude prokázána dostatečná tepelná ochrana a ochrana před kondenzací zadané střešní skladby, jakož i posouzení nezbytného připevnění tepelné izolace střechy (typ, počet a rozteče systémových vrutů BramacTherm). 

Servisní posouzení tepelné ochrany a vlhkosti

Servisní posouzení připevňovacích vrutů BramacTherm

Další produkty


Nabízíme další výrobky jako příslušenství, klempířské prvky a také další výrobky jako jsou střešní okna, nadkrokevní izolacie a okapový systémy.

Informujte se na našich prodejnách, či u našich obchodních zástupců.

Informujte se

Co vše jsme Vám schopni nabídnout?
Rádi s Vámi probereme veškeré možnosti.

+420 773 744 308


Ostrava

Frýdecká 793
720 00 Ostrava Hrabová
Email: ostrava@obb.cz


Brno

Vídeňská 125
619 00 Brno Přízřenice
Tel.: +420 777 920 022
E-mail: brno@obb.cz

České Budějovice

Jivno 43
373 71 Jivno (pošta Rudolfov)
Tel.: +420 777 920 139
E-mail: budejovice@obb.cz

Hradec Králové

Dřevařská 522
500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 777 920 020
E-mail: hradec@obb.cz

Olomouc

Pevnůstka XV
779 00 Olomouc Neředín
Tel.: +420 777 920 305
E-mail: olomouc@obb.cz

Opava

Těšínská 1509/64
746 01 Opava
Tel.: +420 777 922 450
E-mail: opava@obb.cz

Plzeň

U Seřadiště 223
326 00 Plzeň
Tel.: +420 777 920 338
E-mail: plzen@obb.cz

Praha

Ptice 107
252 18 Ptice (pošta Úhonice)
Tel.: +420 770 145 433
E-mail: ptice@obb.cz

Brandýs nad Labem

Martinovská 328
250 01 Brandýs nad Labem
Tel.: 770 145 437
E-mail: brandys@obb.cz

Kontakty

Nenechte si ujít akční nabídky

Zadejte svůj e-mail a my vás budeme informovat o aktuálních akcích a slevách

* Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.
Kdykoliv se můžete z odběru zpravodaje odhlásit.
OBB stavební materiály, spol. s r.o.
Frýdecká 793, 720 00 Ostrava 20
obb@obb.cz
WebCenter - logo